yakap poem

Yakap

Sa Muling Pagtatagpo

Sa Muling Pagtatagpo

Naka Move-on Ka Na Ba?

Pakilinaw Naman

Ako na Walang Ikaw