sana lumaban tayo

Mahal, sana lumaban tayo

Bliss

Bliss

Pag-iisa

Pag-iisa