Paglisan

Sa iyong pag-iisa

Wala mang Kasiguraduhan

Mundo

Nahulog na Sa ‘Yo

Paglisan Mo

Paglisan Mo

Laban

Tangis

Preso ng Kahapon

Why?

Follow Us on Instagram