Tayong Dalawa

Sasaluhin Mo ‘Ko

Patatawarin

Sana

Pipiliin Ulit Kita

Magbalik

Ang pinakamapait kong tula

Writer’s Block

Akala ko ako