Kung Sakaling Bumalik Ka

Kung Sakaling Bumalik Ka

ni Nned Neddic | Kung sakali mang bumalik ka, malaman mo sanang hindi ako nagbago. Ako pa rin yung dating lalaking nakilala mo. Ako pa rin yung dating isip-bata na seloso. Ako pa rin itong mahilig kumain pero hindi marunong magluto. Ako pa rin yung dating palabiro na bolero.

Kung sakaling bumalik ka, malaman mo sanang hindi man ako nagbago, pero hindi na ikaw ang laman ng aking puso. Naghihintay man ako, hindi na iyon para sayo o nang dahil sayo. Maging ang ngiti sa labi ko, o luha sa mga mata ko ay hindi na patungkol sayo.

Ngayon ay mas naiintindihan ko na kung bakit mo nasabing ‘Malabo’; kung bakit ang TAYO ay kakambal ng salitang komplikado; kung bakit hindi maaring maging tayo. Ngayon, nahanap ko na lahat ng sagot sa mga tanong na iniwan mo. Alam ko na kung bakit mas pinili mong magtago; kung bakit ka lumayo.

Alam kong may magmamahal sa akin maliban sayo. Tatanggapin ako kagaya ng pagtanggap na minsang ginawa mo. Gagawin akong perpekto kahit puno ng pagkukulang ang buo kong pagkatao. Mamahalin ako sa kabila ng pagiging komplikado o malabo. May darating na gugustuhin mang magtago o lumayo – gagawin niya iyon ng kasama ako.

Naniniwala akong may darating maliban sayo.

Kaya’t kung sakaling bumalik ka man, pakiusap ko, h’wag na lang.

[copypaste ni: kim]


as posted on our Facebook Page

Comments Go Here ▼

Comments