Being Happy Series: Recognize that it is worthwhile to live

Being happy is to recognize that it is worthwhile to live, despite all the challenges, misunderstandings and times of crises.
– Pope Francis

Bakit ka susuko?
Hindi sapat ang pagdama ng pagkatalo o pagkakaroon ng isang tila mabigat na problema para tumigil na lamang ang buhay mo.

Ang pagiging masaya ay isang desisyon at hindi isang kondisyon.
Lahat naman tayo may pinagdadaanan, di ba? Pero bakit nga ba sa iba, di halata? Kasi nga, nag-decide sila na pagtawanan lang ang problema. Yun nga kasi, problema na, po-problemahin mo pa!

Huwag dibdibin ang anumang pinagdadaanan. Harapin, ngitian at tawanan lamang. Ang manggang hilaw na saksakan ng asim, di yan masarap kung walang bagoong o asin. Ganyan ang buhay. Kung walang challenge, boring. 🙂 Tumayo ka’t lumaban. Kasama ang Diyos sa iyong pagtayo. Aakayin Ka Niya hangga’t kaya mo nang tumayong mag-isa.

Siya nga pala, daming naghihitay sa ‘yo. Kanina pa. Kailangan ka daw nila.

O, tama na. Tawa na.

Comments Go Here ▼

Comments