Hayaan Na Lang

Hayaan

Para sa mga may peg na “If you really love her, let her go.” This one is for you.

“Hayaan na lang”
ni Jez Rico Cuenta

Hahayaan na kitang umalpas Lumipad ng malaya ang iyong pakpak
Mananahimik ako habang pumapagaspas
Palayo ng palayo ka sa aking tanaw.
Hahayaan na kita sa dapat mong gawin
Habang magsisilbing kaaliwan ko ang samyo mo’t tinig;
Kahit sa paglisan mo’y akin itong aalalahanin
Iyan ang hawla ng aking salamisim.
Hahayaan na kitang tumalikod Pinapatakas na kita sa ating mga damdamin.
Pinatay ko na ang ningas ng apoy nito,
Kahit pa labag sa aking kalooban.

Isang buhay na malulumbay, Subalit magpapatuloy

Pumikit,dumilat ang matang matamlay
Habang sa kisame tutok na nakatingin;
Doon ang pelikula ng ating nakaraan
Ay patuloy na aking panonoorin.

Comments Go Here ▼

Comments