Gustuhin ko man

Gustuhin ko man
https://www.pexels.com/photo/art-blur-close-up-colors-580631/

HeSaidSheSaidPH.com | by Jonna Lacanienta

Gustuhin ko mang maglakad pa hawak ang mga kamay mo,
ngunit hindi maaari sapagkat hindi ka na para sa akin.
Gustuhin ko mang kumanta pa tayo ng mga kantang paborito mo,
ngunit hindi maaari sapagkat hindi ka na para sa akin.
Gustuhin ko mang makasama ka pa sa magagandang lugar,
ngunit hindi maaari sapagkat hindi ka na para sa akin.
Gustuhin ko mang pagmasdan pa ang buwan at mga bituin kasama ka,
ngunit hindi maaari sapagkat hindi ka na para sa akin.
Gustuhin ko mang magsulat pa at alayan ka ng liham at mga tula,
ngunit hindi maaari sapagkat hindi ka na para sa akin.

Gustuhin ko mang patuloy na magpadala sa alon ng pag ibig,
palaging sa dulo nito’y hindi maaari,
paulit ulit na ngunit at kasunod nito’y ang napakaraming sapagkat.

Comments Go Here ▼

Comments