LIMANG ORAS

limang oras

ni Jovita D. Jadia

Hinayaang ika’y makapasok sa imahinasyon,
Sa isang pikit, pag dilat ika’y naroon,
Dala handog mong payapang oras at,
Paano ako tatanggi, sa purong pusong nagsusumamo?

Inabangan, mga papunta’t pabalik-balik kong paglabag,
Pinagmasdan, papalapit kong presensyang may halong bagabag,
Sinabayan, mga hakbang kong may kasamang pagtatanong,
Sa kinatatayuan, anong alinlangan pa ba ang p’wede kong isumbong?

Isang sandali, pahupain damdamin kong nagwawala,
Sa iyong mga salita, ang emosyo’y magiging makulay na,
Ang komplikado’y magiging simpleng paguunawa,
At ang ako’y tila malalim na kay daling iahon pa.

Isang oras, dalangin na imposibleng di maaari,
Subalit likha ng pagiisip ay lubusang nangyayari,
Di makontrol sariling mga pahayag,
Sapagka’t ang isa ay limang ORAS nang nagaganap.

Comments Go Here ▼

Comments