Liyab sa Alaala

by Chester Ian Pineda | shared on He Said, She Said |

Hindi ako makatulog sa gabi.

Buhat nang mawari ng paningin ang tumataliwas na liyab ng iyong pagsapit, hindi ako makatulog sa gabi. Isang linggo… dalawa… hanggang tatlong linggo at apat na araw pa. Hindi pa rin mawala ang bigat, hapdi, sakit, tinik, at pintig.

Ito na wari ang gabi ng digmaan na sumisidhi sa ngayong nanlalamig na ako. Digmaan na kinapapanabikan ng pag- usal ng walang kamatayang pagsusumamo ng puso ko patungo diyan sa tigang ‘nyang sa’yo!

Mahina ako. Mahina na hindi kayang sadlakan ng dose- dosenang aklat pantakip sa nanlilisik na pag- iisip ng kung ano-anong ikaw, kasama ng kung sino- sinong siya.

Iyapak lang ang mga paa pasulong. Ngiti-an lang ang sakit. Kayanin ang tinik. Pero tama na — na sa bawat buklat ng mga pahina, litrato ng ikaw at ako ang sasariwa sa tamis ng kahapon. Na sa bawat pagsapit ng bukang liwayway liwanag ng iyong mukha ang sumasambulat sa madilim na kahapon.

Mahina ako na hindi kayang patulugin ng tatlo at higit pa aa tasang gatas ang nahihimlay na pagnanasang sa papawirin ako’y maililipad mo — na kaalinsunod ng mga pangarap na nailathala ko sa papel na apoy maisakatuparan ang ikaw.

Subalit papalapit na naman ang gabi, ayaw kong pagigising ng antok. Na sa pagmulat ng mga mata kahit madilim ay mukha mo ang sumasambulat sa umaga.

At heto na naman, sa takipsilim ng aking paningin ay ang mensahe mo sa akin. Masdan mo ang araw sa pintong paglubog. Sa dakong yaon naroon ang ikaw. Ikaw na sa piling ng alapaaap ay nakikipaglaro sa kalangitan — sapagkat dumadaplis na naman ang mga luha sa hindi mo paglaban. Na ninais mo pang lunurin ang ating nakalipas ng hindi pagkibo, ng hindi pag usal, ng hindi pag imik.

Tanging komunikasyon ay ang pananahimik.

Kumakaripas ang panahon sa dakong papalayo. Imbes na lumalim ay patuloy kang lumalayo — patungo sa malayong- malayo.

Sapagkat gabi na nang maisipan mong suungin ang langit, dapithapon na akong magngangakong babalik.


Feel free to send in your love letters, poems, essays or messages (English or Tagalog) via private message on our Facebook Page. We’ll review them first before deciding to post. Postings are done as often as we can. If they’re not posted yet, either it took too long to post or it was rejected, please send in a new one.

Chosen contributions are posted on the site http://HeSaidSheSaidPH.com

He Said, She Said Philippines reserves the right to approve or reject submissions for posting

Comments Go Here ▼

Comments