Obra

Obra

ni Andrea Mae Quejayco

obra 1Sa panahong gusto kong makalimot ako’y kumuha ng lapis at papel, sa pagaakalang makakalikha ako ng obra na makakatulong sa aki’y makalimot.
Ngunit sa bawat galaw at guhit ng lapis ay isang pamilyar na itsura ang unti-unting nabubuo.
At iyon na nga ay ang mga mata mo.
Ang mga mata mong di ko malimutan.
Ang matang dati sa aki’y nagsabing ako lamang ang mahal.
Ngunit ang mga mata rin na sa iba na ngayon ay nakatingin
Luha’y patuloy na umagos sa aking mga mata, hanggang sa ang obra ay di ko na kayang ituloy pa.
Mahal kita, ngunit baka nga ang tayo ay di na uubra.

Salamat mahal ko.

Comments Go Here ▼

Comments