Paghirapan Muna

“May bagay na kailangan mong paghirapan bago mo makuha.”
— Tonyo (Empoy), Kita Kita
(HSSS pays tribute to a wonderful movie —#KitaKita.)

Sa pag-ibig man o sa kahit na ano’ng bagay na mahalaga sa ‘yo, laging may kaakibat na paghihirap o sakripisyo. Minsan kasi, bumibigay kaagad dahil sabi ni guy, proof daw yun ng pagmamahal. At saang libro ba yun nakasulat?!?

Ang mabilis na nakukuha, mabilis ding nawawala. Kapag walang commitment at feelings lang ang sinunod, tiyak na mabilis ang “The End” ng relasyon.
– Tito Homer & Tita Jinky

Comments Go Here ▼

Comments