Siguro sepulturero ka sa past life mo.

Siguro sepulturero ka sa past life mo. Taga-hukay ng dead feelings and memories.

Past is past na nga, diba? Huwag na tayong maghukay nang maghukay. Nakakapagod din. Ibinaon na ‘yan dahil kailangan.

May kilala kang ganito? Sige, ipasa mo ‘to.


Like this post? Please like our page, too!
More relationship tips and hugots?
Need advice or have a question? Check our pinned post above ⇪.
Keep coming back to: Facebook.com/HeSaidSheSaidPhilippines
Visit www.HeSaidSheSaidPH.com
#heasaidshesaidphilippines

(Visited 91 times, 1 visits today)

Comments Go Here ▼

Comments