Tamang Gawa, Kawang-gawa

by Homer Nievera | shared on He Said, She Said |

Lingunin ang labas ng ‘yong bakuran;
Hindi ba’t marami ang nangangailangan?
Tila salat sila sa yaman at awa;
Siguro naman mayroon kang magagawa.

Hindi kailangan na ika’y mayaman
Para maiangat ang isang kabayan.
Tibay ng damdamin at lambot ng puso
Puhunan ng isang bayaning Pilipino.

Di pa patay ang tunay na bayanihan;
Madalang man ito kung nasisilayan
Nananalaytay ito sa pusong Pinoy
Matagal pang panahon magpapatuloy.

Sino’ng tutulong sa kapwa Pilipino?
Huwag ka nang magturo ng kung sinu-sino.
Makakaraos bawa’t isa sa atin;
Kung ang kawang-gawa’y nasa puso natin.

Tao man ay nilikha ng pantay-pantay;
Mayroong sa hirap ang kailanga’y damay.
Huwag nang ipagkait ang kaunting tulong;
Bilog ang mundo at tiyak ang paggulong.

[March 10, 2009]

Feel free to send in your poems via message on our Facebook Page. We’ll review them first before deciding to post. Postings are done weekly. If they’re not posted yet, please send in another one.

Comments Go Here ▼

Comments