Uulan. Aaraw.

Ang gulo ng panahon.
Pabago-bago.
Uulan. Aaraw.
Parang relasyon namin, Bes.
Away. Bati.

Comments Go Here ▼

Comments