Mapagpalaya

MAPAGPALAYA

ni Jez Rico Cuenta

May mapagpalaya,
May mapagpalaya na sumilang sa dakong silanganan
Mapagpalaya,
sa paraang katangi-tangi
Sa pamamagitan
nang kanyang mga ngiti
Ang dating gapos ng lumbay
Ay nakalagan,
Lumaya sa sukat ng kalungkutan
Na tugma sa pamamanglaw ng puso
At mga taludturan ng hinagpis.
Marahil…
Ang nilalang na ito’y makalangit
Na tugon ng liwanag sa lupa.
Humihimok sa damdaming
Nanaghoy sa gabi
Upang pansamantalang huminga
Lasapin ang pag-asa nang bagong umaga
Sa ritmo nang malaya
Ang tula ng pagsinta

Ano pa man ang nilalang na ito
Sapat na marahil
na ibansag sa kanya;

 

Comments Go Here ▼

Comments