Sa Muling Paghilom

paghiliom
Image: pexels-photo-1399034

ni Nicole Macapanas | Sa Muling Paghilom

Kailan ba matatapos ang sakit?
Nakakapang-manhid na kasi.
Kailan ba mababawasan ang hirap?
Nakapapagod na kasi.

Kailan ba kakalma ang isip na matagal nang magulo?
Sa sarili kong isip ay malapit na akong matalo.
Kailan ko muling matatamasa ang kapayapaan?
Malapit na akong sumuko, kaunting panahon na lang.

Kung ang muling paghilom ay gugugulin pa nang mahabang panahon
Makakayanan ko pa ba’ng maghintay?
Ipauubaya ko na lamang sa langit ang pahinga
Dahil ang pagtitiis ko mula sa sakit ay matatagalan pa.

Comments Go Here ▼

Comments