Talo na, naipapanalo pa

I may be bruised and broken,
But never down, never beaten.

Akala kasi ng iba,
Talo na.
Pero naipapanalo pa pala.
Kasi sa Diyos, laging panalo ka!

May pinagdadaanan ka?
Mabigat ba ang hamon at laban?

Kayang-kaya.
Sa Diyos ka lumapit at
sa Kanya ipaubaya.

–Tito Homer & Tita Jinky

Need advice?
Pm us.
He Said She Said Philippines

Comments Go Here ▼

Comments