Hindi lahat ng nangakong di ka iiwan ay ‘yong paniniwalaan

Hindi lahat ng nangakong di ka iiwan ay ‘yong paniniwalaan.
Diyos lang talaga ang naninindigan.
Matagal ka ng ipinaglaban,
Dahil pag-ibig Niya’y walang hanggan.

Comments Go Here ▼

Comments